Ana Menü
ARTVİN NEDEN HEDEFTE ?
17 Ekim 2017
0 Yorum
DSC_4011

  (Sayfa Yönetimi) Yurttaş Mazlum Çoruh: ARTVİN NEDEN HEDEFTE? (2) Devam Ediyor…

  Artvin halkı yurtseverdir; yurdunu en keskin şekilde savunur. Bu bilindiği için yaşamın olmazsa olmaz sahalarının kirletilmesi, sularının zehirlenmesiyle Artvin halkının göçürtülmesi, sinsi bir yöntemle, başarılmak isteniyor. 20 000 kişinin hayat sahası, adeta, beş kuruşa satılmak istenmektedir. Amaç Artvin’i boşaltmaktır. Artvin boşalırsa Firi(neresi firi ise) Kürdistan(!) önünde engel kalmayacaktır. Çoruh Enerji Planı dolayısıyla Artvin, zaten, 55 000 insanını kaybetmiştir. Göçmüşlerdir.

  Ekli fotoğraflarda ve foto haritalarda yukarıda açıklanan durumu çok açık bir şekilde görmekteyiz. Bu kadar akıl dışılık, vatana düşmanlık, vicdansızlık başka nasıl açıklanabilir ki? İnanmayanlara başka argümanlar(destekleyen unsurlar) da sayabilirim.

  Peki, olay sadece Firi Kürdistan haritasını çizmek midir? Yoksa başka sonuçlar da mı ortaya çıkacaktır? Bu durumu anlamak için Avrasya haritasına bakmalıyız. Avrasya haritasına baktığımızda şunu görüyoruz: BOP haritasıyla(4. Nolu foto harita) morartılan Anadolu coğrafyasında kuşatılmış olan Türk’lerin, ata yurtlarıyla coğrafî ilişkisi daha etkin bir şekilde bir kere daha kesilmektedir.

  Türkiye’nin Türk Dünyasıyla coğrafî ilişkisi, Sovyetler Birliği zamanında, Azerbaycan topraklarından Zengezur bölgesinin Ermenistan’a katılmasıyla zayıflatılmıştı. Buna karşılık Mustafa Kemal Atatürk, İran Şahıyla iyi ilişkiler kurarak, İran’dan toprak satın almış, kuruluş anlaşmasında imzasının olduğu Nahcivan Özerk Cumhuriyetiyle karasal sınır oluşturmuştu.

  Türkiye’nin Türk Dünyasıyla fiziki bir ilişkisinin olması son derce önemlidir. Tarih bize bu ilişkinin koparılması için rakiplerimizin gayretlerini ve başarılarını söylemektedir. Kurtuluş Savaşı sırasında bu ilişkinin ne derece önemli olduğu görülmüştür. Bu ilişki stratejik sonuçları olan, olacak bir ilişkidir. Türkiye’nin etkisini çok artıran bir durumdur.

  Eğer Artvin coğrafyası boşalırsa bu ilişki derin bir şekilde kopacaktır. Ülkemizde geriye kalan coğrafya Türklerin Dünyada esamesinin okunmasını sağlamayacaktır. Eğer, Cerattepe savunması engellenirse, barajlarla boydan boya yırtılan, güneyden kuşatılan ülkemiz, edilgen hale gelmiş olacaktır. Herhangi bir zayıf anında ‘Firi Kürdistan’ dayatmasıyla karşılaşırsak bunun alt yapısının kendi ellerimizle hazırlamış oluruz. Avrasya haritasına, ilgili fotoğraflara ve foto haritalara bir kere bakmak durumu değerlendirmeye yetecektir.

  Unutmayalım: Türkiye Türk Dünyasının kafasıdır. Bu planla kafa gövdeden koparılmak isteniyor.

  Bu sebeple diyorum ki: Artvin Cerattepe savunması, bir vatan savunmasıdır. BOP’a karşı son kalenin savunulmasıdır. Cerattepe’de maden işletilmesine izin vermek, kimin ne kazancı olursa olsun, parayla ölçülemeyecek boyutta olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Buna ancak bu ülkeye düşmanlığı içlerine sindirenler razı olabilir.

  Şimdiye kadar ülkemize sinsice yaptırılanlar, Fırat üzerindeki barajlar, Çoruh Enerji Planı, GAP gibi sulama projelerinin esas amacı ülkemizi zayıflatmak, borca batırmak ve coğrafyasını fiziken yırtmak içindir. Bu kadar akıl ve ahlak dışı plan ve projelerin gerekçelerini başka türlü açıklayanlar ortaya çıkmalıdır. Cerattepe maden olayında yaşananlar da şimdiye kadar yaşadıklarımız gibidir.

  Akıl vicdan sahibi her yurttaş, bu mücadelenin yandaşı ve ortağı olmalıdır.

  29.10.2016- Üsküdar

  Bir Cevap Yazın