Ana Menü
ÇAV-DER 2.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUCU
9 Eylül 2019
0 Yorum
cropped-orlinal-3

  Değerli Üyelerimiz

  Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul  Toplantısı  Artvin –Şavşat- Çavdarlı köyü adresindeki  Derneğimizin  merkezinde  16.08.2019 Cuma  günü saat 19:00 da çoğunluk aranmaksızın  yapıldı.

  Yapılan  Genel Kurulda  aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşülerek  yeni yönetim kurulu seçilerek ihtiyaç sebebiyle tüzük değişikliğine gidildi.

  3 yıl boyunca görev yapacak olan Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine başarılar  diliyoruz, Köyümüzde biriken sorunların çözümüne yönelik işlerde kolaylıklar diliyoruz.

  Gündem

  • Açılış yoklama ve Saygı duruşu
  • Divanın Heyetinin oluşturulması
  • Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması
  • Denetleme Kurulu Raporunun okunması
  • Yönetim Kurulu ibra edilmesi
  • Denetleme kurulunun ibra edilmesi
  • Kesin bütçe gelir – gider raporunun okunması, görüşülmesi
  • Tüzük değişikliği ve tadilatının görüşülmesi
  • Yeni Yönetim ve Denetleme kurullarının seçilmesi
  • Şavşat Dernekleri Federasyonuna Delege seçimi
  • Dilek ve temenniler

  Genel Kurul tarafından seçilen yönetim kurulu  yeni Asıl üyeler

  1-Mustafa Faruk Altun , 2-Özbay Aydın,  3-Tuncay Altun,  4-Sevgi Demirpehlivan Kaya,  5-Şahamettin Çetin ,

  6-Erbay Çetin 7-Erdal Akaltun

   Genel Kurul tarafından seçilen yönetim kurulu yeni yedek  üyeler 

   1-Nuray Küçükaltun , 2-Ergün Evran,  3-Beyhan Çetin,  4-Erdal Evran,  5- Selçuk Küçükaltun,

  6- Kenan Demirpehlivan, 7-Nurcan Küçükaltun

   Genel Kurul tarafından seçilen  Denetim kurulu yeni  Asıl  üyeler 

  1-İlter Turan, 2-Bülent Kaya,3-Hakan Akaltun                     

   Genel Kurul tarafından seçilen Denetim kurulu yeni yedek  üyeler 

  1-Suzan Gülger, 2-Taner Evran, 3-Şentürk Kaya

  Şavşat Dernekleri Federasyonu Delegeleri Asıl üyeler

  1-Mustafa Faruk Altun, 2-Nuray Küçükaltun,3- Erbay Çetin

  Şavşat Dernekleri Federasyonu Delegeleri yedek üyeler

  1-Ufku Evran, 2-  Erdal Evran,  3- Özgür Kaya

   

   

  Görev dağılı yapılan yönetim kurulu üyeleri

  http://www.cavdarli.org/yonetim-kurulu

   

   

  ÇAVDARLI KÖYÜ KÜLTÜR TURİZM VE KALKINDIRMA

                                 DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

   

  http://www.cavdarli.org/dernegimizin-tuzugu

   


  ÇAVDARLI KÖYÜ KÜLTÜR TURİZM VE KALKINDIRMA

                                 DERNEĞİ TÜZÜK TADİLİ MADDELERİ

                               

  MADDE- 2 ESKİ

  21-Köy merkezli olmak üzere  çevreye günlük turlar düzenlemek

   MADDE- 2 YENİ

  21-Köy merkezli olmak üzere  çevreye günlük turlar düzenlemek, bölge turlarına katılımcı olmak

  MADDE- 2  ESKİ

  22-Köy için yararlı olan zirai ve ağaçlandırma gibi hizmetlerde öncülük etmek , köyde geç kiraz projesini uygulamaya koymak

  MADDE- 2 YENİ

       22-Köy için yararlı olan zirai ve ağaçlandırma gibi hizmetlerde öncülük etmek, köyde gerekli meyve ve sebze projelerini uygulamaya koymak,

  MADDE- 2 ESKİ

  25-Köyün organik tarıma ve hayvancılığa uygun olan yapısının korunması için gerekli tedbirleri almak

  MADDE- 2 YENİ

  25-Köyün organik tarıma ve hayvancılığa uygun olan yapısının korunması için gerekli tedbirleri almak,aldırmak . ‘’Organik Çavdarlı Köyü’’ temasını işlemek.

  MADDE- 2 ESKİ

  29-Yaylamızda bulunan ve köyümüzün içme suyunun bir bölümünü , sulama suyu ihtiyacının tamamını  karşılayan  KARAGÖL  ün doğal durumunun muhafaza  edilmesi ,korunması ve kollanmasını sağlamak ,turizme açılması için projeler hazırlamak yetkili makamlara önerilerde bulunmak ve köy muhtarlığına destek olmak

  MADDE- 2 YENİ

  29-Yaylamızda bulunan ve köyümüzün içme suyunun bir bölümünü , sulama suyu ihtiyacının tamamını  karşılayan  KARAGÖL  ün doğal durumunun muhafaza  edilmesi ,korunması ve kollanmasını sağlamak ,turizme açılması için projeler hazırlamak yetkili makamlara önerilerde bulunmak ve köy muhtarlığına destek olmak, gerektiğinde proje üretmek ve yürütmek.

  MADDE- 7  ESKİ

  Genel kurul;

  Olağan genel kurul, 2 yılda bir   Ağustos ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

  Olağanüstü Genel Kurul toplantıları sonunda alınacak karar ve/veya varılan sonuçlar da aynen Olağan Genel Kurulların hükmünde olup, Olağan Üstü Genel Kurul icralarının sonrasında dernek yasanın öngördüğü 2 (iki) yıllık kongre ve faaliyet süresine tabi olur.

  MADDE- 7  YENİ

       Genel kurul;

  Olağan genel kurul, 3 yılda bir   Ağustos ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

  Olağanüstü Genel Kurul toplantıları sonunda alınacak karar ve/veya varılan sonuçlar da aynen Olağan Genel Kurulların hükmünde olup, Olağan Üstü Genel Kurul icralarının sonrasında dernek yasanın öngördüğü 3 (üç) yıllık kongre ve faaliyet süresine tabi olur.

  MADDE- 9  ESKİ

  Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

  10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması

  MADDE- 9  YENİ

  Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

  10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, Federasyon da Derneği temsil edecek asil ve yedek üyelerin seçilmesi

  MADDE- 10 ESKİ

  Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Başkan Muhtar  olmak üzere, üyelerden biri İstanbul, biri İzmit ve biride Bursa da yaşayan köylülrimiz arasından seçilir.

  Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak, Başkan yardımcısı,Genel sekreter, Sayman ve üye’yi belirler.

  MADDE- 10 YENİ

  Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

  Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan yardımcısı,Genel sekreter, Sayman ve üye’yi belirler. 

  MADDE- 12 ESKİ

   Derneğin Gelir Kaynakları

  1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  5 TL, aylık olarak ta 10 TL aidat alınır.

  MADDE- 12 YENİ

  Derneğin Gelir Kaynakları

  1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  10 TL, aylık olarak ta 10 TL aidat alınır.

   

   

   

   

  Bir Cevap Yazın