Ana Menü
Şavşat Gölleri

KARAGÖLLER

Çavdarlı ve Savaş Köyü yayları üstünde yanlızçam dağlarının zirvesinde, Bilbilan Yaylası’ nın arka tarafında yer almaktadır. Üç büyük gölden oluşmaktadır. Bu göllerde dünyada nadir olarak yetişen kırmızı benekli alabalıklar bulunmaktadır. Avlanan Alabalık çevredeki mesire yerlerinde tüketilir. İlçe merkezinden 25 km, uzaklıktadır. Yaz aylarında gidilebilir.

 

 

MEŞELİ GÖLÜ

İlçe merkezinden 26 kilometre, uzaklıktaki Meşeli Köyü’ nün kuzeyinde orman içinde ve yeşil çayırlar arasındaki bu gölede o yöre köylülerince “KARAGÖL”denilmektedir. Gölün çevresinde soğuk iiçme suları ve orman işletmesi tarafından yaptırılmış

savsat_karagol

BALIK GÖLÜ

İlçenin kuzeyinde, tahminen 40 km, mesafede, Alabalığı ile meşhur bir göldür. Ayrıca bu gölün yakınında irili ufaklı bir kaç  göl daha mevcuttur.

 

 

Arsiyan Yaylası

 

 

 

 

BOĞA GÖLÜ

 

arsiyan-yaylasi-golleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boğa Gölünün kenarında hayvanlarını otlatan bir adamın boğası böğürmüş. Göl içerisinden bu sesi işiten su boğası, gölün kıyısına çıkmış. Orada bulunan boğa ile güreşmişler. Su boğası öteki boğayı kaçırdıktan sonra yine göle girmiş. Kaçan boğanın sahibi, boğasının yenildiğine çok üzülmüş. Su boğasından öcünü almak çareler aramaya başlamış. Boğanın boynuzlarının ucuna polat boynuz takmak aklına gelmiş. Kendisi de demirci olduğu için boğasına uçları çok ince takma polat boynuzlar yapmış. Bir müddet de boğasını besledikten sonra hayvanları ile boğasını yine aynı göl kenarına götürmüş. Göl kenarına gelen boğanın böğürmesini duyan su boğası da böğürerek gölden dışarı çıkmış ve güreşmeye başlamışlar. Fakat polat boynuzlu boğanın ince uçlu takma boynuzları su boğasının kafasında muhtelif yaralar açmaya başlamış. Bu suretle yüzü-gözü kan içerisinde bulunan su boğası, aynı zamanda canı yandığından polat boynuzlu boğanın önünden kaçmak zorunda kalmış. Arkadan yetişen boğa, su boğasının butuna sapladığı boynuzları ile ağır bir yara daha açmış.Yaralı boğanın göle girmesi ile ondan akan kanlar, gölü kana bulamış.

Hâlen göl içerisinde kırmızı taş ve toprağın su yüzüne aksettirmiş olduğu yol şeklindeki bir kırmızılığı, boğanın suya girdiği yer ve ondan kalan kan lekelerinin izi olduğuna inanılmaktadır.

Yaralı su boğası, diğer boğa sahibine yapmış olduğu beddua karşısında bu ailenin perişanlık içerisinde kaldığı rivayet edilmektedir.

Bir Cevap Yazın