Ana Menü
Turizm

ŞAVŞAT‘ TA TURİZM

Şavşat yöresi tamamen doğal bir tabiat parkı görünümünde, eşsiz doğa güzelliklerine sahip, çeşitli turizm değerlerini içinde barındıran, akla gelen tüm turizm çeşitlerinin olduğu, bir turizm cennetidir. Ayrıca Sahara- Karagöl Milli parkı bulunmaktadır.

Şavşat Karagöl (Sahara Milli Parkı)

savsat_karagol

 

Karagöl, Şavşat ilçesinin 25 km.kuzeyinde yer almaktadır. Genel olarak sahada Palaojen ve Neojen arazileri yer alır. Yöredeki kayaçların büyükçoğunluğu sedimanter kökenlidir. Ender bir topoğrafik karakter gösteren Karagöl ve çevresi yer yer vadilerle yarılmıştır. Bu yarılmalar yörede heyelan ve kütle hareketlerinin aktif olmasına neden olmuştur. Karagöl; rasyonel olarak kayan kütlenin gerisindeki çanakta biriken suların meydana getirdiği bir heyelan gölüdür. Göl çevresi yoğun ormanlarla kaplı olup, ormanı meydana getiren ağaç türleri genelde ladin ve çamlardan ibarettir.

Bu doğal öğelerin ördüğü Karagöl, ender manzara güzelliklerine sahiptir. Ayrıca gölün kuzeydoğusundaki Bagat mevkii ve çevresinde çim kayağı pisti niteliğine sahip alanlar mevcuttur. Ender manzara güzellikleri, kültürel, rekreaksyonel ve turistik potansiyeli olan sahada Bitki Türlerinden ; Ağaç olarak ; Ladin, Sarıçam, Ahlat, Ağaççık olarak; orman gülü, Kızılcık, Fındık, Çalı olarak ; Orman Çileği, Böğürtlen ve Otsu bitkiler olarak da; Eğrelti ve çayır otları bulunmaktadır. Hayvan Türlerinden: Memeli hayvanlardan; Ayı, Kurt, Tavşan, Domuz, Porsuk, Tilki, Sincap, Vaşak, Kuşlardan; Keklik Doğan Yabanı Güvercin, Karga, Saksağan, Sığırcık, Alakarga, Balıklardan; Alabalık ve Sazan, Sürüngenlerden ise Yılan, Kertenkele ve Kaplumbağa bulunmaktadır.
Karagöl bölümünde kır gazinosu olarak kullanılan ve 20 yataklı konaklama hizmeti veren bir tesis bulunmaktadır. Karagöl’ün doğu ve batısında bulunan ormanlık alanlar günübirlik ve kamping kullanımı için iyi nitelikler arz etmektedir. Sahara kesiminde ise; yayla özelliği gösteren yörede, Kocabey Yaylası kışlağı konaklama merkezi olarak sabit tesisli hizmet sunacak potansiyel arz etmektedir. Yukarıda bulunan yazlık Kocabey Yaylası ise önceki yıllarda olduğu gibi “Sahara Pancar Şenlikleri’nin” düzenlenmesine daha müsait biralan olarak değerlendirilmektedir.

SAHARA BÖLÜMÜ

Şavşat İlçesi sınırları içinde bulunan Karagöl-Sahara Milli Parkı iki ayrı sahadan oluşmaktadır. Orman örtüsü, ladin ve göknarlardan meydana gelmiş olup, oldukça seyrek dokuya sahiptir. Yörede antro-projen step karakterinde sahalar geniş alanlar kaplamaktadır. Kocabey yaylası ve çevresinde alpin zona ait bitki türlerine rastlanmaktadır. Yörenin genel olarak örtü bazaltlarından meydana gelen bir jeolojik yapısı vardır. Örtü bazaltlarının sıyrıldığı yerlerde Tersiyer formasyonlar ortaya çıkar. Yer yer derin vadilerle parçalanan yörede eğim değerleri oldukça yüksektir. Sahara, bu eğimli arazide 1700-1800 metrelerde kademeli olarak yer alan sınırlı düzlüklerden birisi olarak belirir. Alt zonlarda sarıçam bulunmaktadır. Kocabey Yaylası ve çevresinde Alpin Zon’a ait bitki türleri yer almaktadır.

Reşat Deresi kenarında 1700-1800 metrelerde kademeli olarak yer alan düzlükler aynı zamanda “Sahara Pancar Şenlikleri”ne sahne olmaktadır. Bu şenliklere bölge dışında oturan yöre insanları da katılarak bölgeye iç turizm açısından oldukça büyük ekonomik katkı sağlamaktadır. Ender manzara güzellikleri, kültürel rekreasyonel ve turistik potansiyeli yüksek, zengin flora ve fauna, ilginç jeolojik özellikleri ve doğal peyzaj güzelliğiyle korunmaya değer milli bir varlığımızdır.Karagöl, Şavşat ilçesinin 25 km.kuzeyinde yer almaktadır.

Çavdarlı Yaylası

cavdarli-yaylasi

Şavşat İlçesi Çavdarlı Köyü tarafından kullanılan ve köye 10 km mesafede olan yayladır. Köyden sonra özel araçlarla ulaşım sağlanabilmektedir.

FB_IMG_144208651675810409539_1436532566624232_8755283338995761613_n10488347_1436531489957673_5179497306918504744_n - KopyaFB_IMG_1440425282413

 

 

 

 

 

 

Yavuzköy (Seyir Tepesi)

yavuzkoy_savsat_spot

 

Şavşat ilçesine 4 Km uzaklıktaki Yavuzköy, Artvin’den Ardahan istikametine yol alan misafirlerimizi bir eşine kartpostallarda rastlayabileceğiniz bir manzara ile uğurlar sizi.  Yavuz Köy isminin Milli Mücadele sırasında  göstermiş olduğu kahramanlıktan aldığı söylenir.

Yeşil bir vadiye yayılmış olan Yavuzköyü en güzel “Seyir Tepesi” olarak anılan yerden izleyebilirsiniz. Yolculuğunuz esnasında size eşilk eden yeşilin tüm tonlarına hakim bu tepede bir hatıra fotoğrafı çekmeden geçemeyeceksiniz

Yavuzkoy1 Yavuzkoy3 Yavuzkoy4

 

 

 

 

 

Papart Vadisi ve Yaylaları

papart-yaylalar

 

Şavşat Meydancık ve Borçka Camili Köylerinin faydalandığı, Türkiye – Gürcistan sınırı yakınlarında yer alan, 1650 metre yükseklikteki yayla doğal orman örtüsü ve meraları görülmeye değer bir doğal güzelliktir.

Papart Deresi (Göknar Akarsuyu) vadisi Karçal Dağları Önemli Doğa Alanı (ÖDA) sınırları içerisinde bulunan bir doğal alandır. Büyük ölçüde volkanik kayaçlardan oluşan bir dağ sisteminin parçası olan Karçal Dağları Önemli Doğa Alanı’nın doğusundadır. Vadinin güneyindeyse bir başka ÖDA olan Yalnızçam Dağları
Önemli Doğa Alanı bulunur. Karçal Dağları Önemli Doğa Alanı bitki örtüsü haritası Doğu Karadeniz ılıman kuşak karışık yapraklı ormanlarının en iyi örneklerini barındıran bölgenin en önemli özelliği yoğun ormancılık faaliyetlerinden uzak kalmış doğal yaşlı ormanları içermesidir. Alan, ani yükseklik değişmeleriyle ortaya çıkan
ekosistem çeşitliliği, yüksek endemizm oranı ve zengin yaban hayatıyla dikkat çeker.
Bölge, çoğunlukla bozulmadan kalmış yaprak döken ve iğne yapraklı ormanlarını,boylu çalı topluluklarını, yüksek dağ çayırlarını, sarp kayalık ve dağ zirve bitki topluluklarını içerir. 400-1.300 metre arası karışık, 1.500-2.300 metre arasında ise iğne yapraklı ormanlar baskındır. Karçal Dağları Önemli Doğa Alanı Bölgenin Biyolojik Çeşitliliği Papart Deresi (Göknar Akarsuyu) havzası değerlendirilirken Karçal Dağları ekosisteminden ayrı olarak düşünülemez ve Karçal Dağları ÖDA’sının bir parçası olarak değerlendirilir. ÖDA sınırları dahilinde Türkiye’ye endemik yaklaşık 70 bitki türünün alanda barındığı bilinmektedir. Bölge Gürcistan’a sınır olmasına rağmen bu kadar endemik bitkinin alanda olması özel bir durumdur.

Alanda 26 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır.Alanda üreyen önemli kuşların başında dağ horozu (Tetrao mlokosiewiczi) ve urkeklik (Tetraogallus caspius) yer alır. Bölge yırtıcı kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı zengin kuş varlığıyla da ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Özellikle son bahar aylarında yoğun bir yırtıcı göçüne ev sahipliği yapmaktadır.
Bölge vaşak (Lynx lynx) ve ÖDA kriterlerini sağlamamkla birlikte ülkemizdeki en sağlıklı popülasyonlarını barındırdığı bozayı (Ursus arctus) açısından oldukça önemlidir.

Uzun tırnaklı kör fare (Prometheomys schaposchnikowi) alanda bulunan önemli memeli türlerinden bir başkasıdır. Alanda nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan Kafkas semenderi (Mertensiella caucasica) ve Kafkas engereği (Vipera kaznakovi) yaşamaktadır. Aynı zamanda, Apollo kelebeğinin ülkemize endemik bir alt türü olan Parnassius apollo trabizonus ve beşparmakotu zıpzıpına (Pyrgus cirsii) ev sahipliği yapar.
Alan: Şavşat İlçesinin Meydancık Beldesi sınırları içerisindedir.

Otluca Köyü Deposu

otluca-koy-deposu

 

Şavşat İlçesi, Otluca Köyünde bulunan mahsene ait kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Bu nedenle hangi tarihlerde yapıldığı bilinmemektedir. Moloz taş malzeme kullanılarak yapılan yapı depo ve mahsen olarak kullanılmak üzere yapılmıştır. Girişi yuvarlak kemerlidir. Girişten  itibaren başlayan yaklaşık bir metre yüksekliğinde bir dehliz bulunmaktadır.

Satlel Kalesi

satlel-kalesi

Şavşat İlçesi Söğütlü Mahallesinde bulunmaktadır. Plan tipi açısından, Bagratlı kalelerine benzemektedir. Osmanlılar döneminde de kullanılan kalenin sur duvarlarının büyük bir bölümü ayaktadır. İçinde sarnıç ve şapel kalıntıları bulunmaktadır. Yapının kitabesi bulunmadığından, kesin olarak hangi tarihte inşa edildiği bilinmemektedir. Plan ve mimari özellikleri bakımından, Bagratlı Krallığı kalelerine benzemektedir. Bu benzerlik dikkate alınarak, IX. y.y’da inşa edilmiş olduğu söylenebilir.

Kale, Artvin-Şavşat karayolu üzerinde, Şavşat İlçe Merkezine yaklaşık 2 km. kala, Söğütlü Mahallesi sınırları içerisinde, yüksek bir ana kayanın üzerine kurulmuştur. Kale toplam olarak  3360 m²’lik alana sahiptir. Kalenin kuzeyden batıya doğru devam eden bölümünde, surlar yok denecek kadar azdır. Doğudan başlayıp, batı ucuna kadar devam eden çevresinde ise, 13 metreye kadar yükselen 4 adet ve dikdörtgen formdaki, silindirik burçlarla, bunların yarısına kadar çıkan surlar yer almaktadır. İç mekanda, kalenin güneybatı surunda, dışa burç şeklinde yansıyan, 6.10x 5.35 m ölçülerinde, 15 m. yüksekliğinde ki silindirik planlı kule, karşımıza çıkmaktadır. Asıl mekandan günümüze, 8.00x 4.80 m. ölçülerinde, dikdörtgen planlı ve üstü iki pahlı çatılı şapel kalıntısı ile hemen kuzeybatısında ana kayaya oyulan bir sarnıç ulaşmıştır.

Kalenin doğu yönünde, birbirine bitişik olarak düzenlenmiş, 2.4 m genişliğinde, dikdörtgen planlı, üstü tonozla örtülmüş iki burç yer almaktadır. Orta duvarında dışa açılan küçük bir pencere bulunmaktadır. Hemen yanındaki mekanda ise, 6.70x 3.75 m. ölçüsünde, 0,85 m. genişliğinde, dikdörtgen formlu, kapı yer almaktadır. İç kısmı bozulan ve üst duvarları yıkılan kule, yaklaşık 7. m. yüksekliktedir. Kalenin tüm birimlerinde moloz taş ve kireç harcı kullanılmıştır.

Cancır Yaylası

cancir-yaylasi

Şavşat ilçesi Maden köyünün yaylası olup ilginç ahşap mimari yapısıyla dikkat çekmektedir.

Dört tekerlekten çekişli  araçlarla ulaşılabilir.

 

Meydancık Taş Kemer Köprüsü

meydancik-taskemer-kopru

Kitabesi bulunmayan yapı muhtemelen Ortaçağ döneminde inşa edilmiştir. Köprü, Şavşat İlçesi, Meydancık beldesi, Taşköprü Mahallesinde Bocanat Deresi üzerinde bulunmaktadır. Tek gözlü ve yolu düz  köprüler grubundandır. Köprü gözü basık kemerli olup, korkulukları bulunmamaktadır. Köprü, tümüyle kaba yontu taşıyla yapılmıştır. Günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşmıştır.

Kirazlı Köyü Kaya Odaları

kirazli-koyu-kaya-odalari

Şavşat İlçesi, Kirazlı Köyünde bulunmaktadır. Meskun mahalden uzakta sarp bir kayalıkta yer alır. Kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmadığından hangi tarihte yapılmış olabileceği kesin değildir.

Satlel Kilisesi ve Mezarlığı

satlel-kilisesi

Şavşat (Merkez), Söğütlü Mahallesi’nde yer almaktadır. Değişik zamanlarda onarımlar geçirdiği anlaşılan yapı, muhtemelen Ortaçağ Dönemi’nden sonra kilise olarak inşa edilmiştir. Daha sonra, kilise büyütülmüştür. 1923 yılında kilise camiye çevrilmiştir. Günümüzde herhangi bir amaç için kullanılmamaktadır.

Vakıf arazisi üzerinde bulunmakta olup, etrafı Osmanlı döneminden kalma hazire ile çevrilmiştir. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen çerçeveden oluşan yapı, dıştan 15.75×11.75 m. ölçülere sahip olup, karmaşık bir plan arz etmektedir. Kuzeyde ve güneyde dikdörtgen planlı iki mekan bulunmaktadır. Tüm yapı, dıştan kuzey güney doğrultusunda çift pahlı çatıyla örtülmüştür. Yapı, plastik ve freskli süsleme açısından sadedir. Ancak doğu cephesinde, haç motiflerinden oluşan plastik süslemelere yer verilmiştir. Cephe duvarları, dolgu duvar tekniğinde örülmüştür. Yer yer düzgün kesme taş malzeme de kullanılmıştır.

Kuzey cephesi dışında, diğer tüm cepheleri sağlam olan yapının özellikle kuzey mekanın ( son cemaat yerinin ) üst örtüsü tümüyle çökmüştür. Çatısı anarıma muhtaçtır. Minberi yerinden alınmıştır.

Kocabey Kışlası

kocabey-kislasi

Şavşat ilçesine 15 km. uzaklıkta olup, Sahara Karagöl Milli Parkı sınırları içinde bulunmaktadır. Kocabey Kışla Evleri kendine özgü ahşap mimari özellikleri ile ilgi çekmektedir. Bu yörede her yıl Temmuz ayının 4 ncü haftasında Sahara Pancarcı Festivali düzenlenmektedir. Kışlada Kamp ve Karavan turizmi yapılabilmektedir. Şavşat ilçesine 15 km. uzaklıkta olup her türlü araç ile ulaşım mümkündür.

Arsiyan Yaylası ve Gölleri

arsiyan-yaylasi-golleri

Kuzeyinde ve batısında Gürcistan sınırı, güneyinde Ilıca Köyü, güney doğusunda Pınarlı Köyü, Cindağı, doğusunda ise Posof (Kol Köyü) bulunur. Şavşat Arsiyan arasında ki yol düzenli çalışmaktadır. Arsiyan yaylası otuyla, suyuyla, balığıyla diğer yaylalardan farklıdır. Ayrıca tuz kayaları kömür madeni ve irili ufaklı çok çermik vardır. Yaylaların büyük nimeti turfanda meyveleri kekre, mozi, mesğal, jol da bol bulunur. Ayrıca gezilerde toplanan güzel kokulu Negolara (sarı cennet çiçekleri) lezzetli ve faydalı çorbası olan pancarının da ayrı bir bolluğu vardır. Arsiyan efsane gölleriyle ve eski yerleşimleriyle de ünlüdür. Göller Bölgesinde Postanın Gölü diye adlandırılan bir göl vardır.

Hemen yanında Posta Karakolu diye ifade edilen bir yer vardır. Burada Cumhuriyet ten önce askeri amaçla bir karakolun bulunduğu dilden dile ulaşmıştır. Boğa Gölü Arsiyan Yaylası’nda göller bölgesindedir. Çoban hayvanlarını göl kenarına doğru getirir. Çok güçlü bir boğası vardır. Böğürerek dolaşmaya başlar. Sesi her tarafa yankı yapar.Suyun içinde olan ve sesi duyan boğa da hemen çıkıp, boğaya doğru gitmeye başlar. İki boğa hem eşinir hem de böğürmeye başlarlar. Artık Arsiyan Yaylası inliyor, her taraf toz duman içinde kalıyor. Zorlu geçen güreş sonunda, çobanın boğası yenilir. Çoban büyük bir üzüntüyle akşama eve gider. Ağası durumu fark ederek , meseleyi sorar.

Fakat onun da çok zoruna gider. Demirden boynuzlar yaptırır. Boğa için de iyi bir hazırlık yaptırdıktan sonra aynı yere gelirler. Böğürmeler karşısında yine iki boğa karşılaşır. Sesler iyice artmıştır. Boğalardaki küt, küt sesleri kayalarda yankı yapmaktadır. İyi beslenen boğaya birde demir boynuzlar eklenince su boğası zorlanır. Her tarafı kan içinde kalır. Çareyi kaçmakta bulan boğa, kanlar içinde gölün içine girer. Boğadan kan geldiği için , gölün her tarafı kan olur. Şimdi de dikkatli bakıldığında gölde kırmızı bir renk görülmektedir. Arsiyanda 2 nci büyük göl olan Kız Gölü Gençiyan Dağı’nın eteğinde güzel bir göldür. Bir gün güneşin doğuşuyla göle yaklaşan çoban güzeller güzeli bir kız görür. Kız göl kenarında ki pikal taşın üzerine çıkıp saçlarını taramaktadır. Çoban bir zaman bu güzel kızı sessizce izler. İzlerken de hayal alemine dalar , kendinden geçer.

Çobanın garipliğini fark eden güzeller güzeli hemen suyun içine dalar. Gölde görünmez olur. Heyecanla göle yaklaşan çoban kızdan kalan tarağı alır. Perişan bir şekilde eve döner. Yemek filan yiyemez, yorgun bir haldedir. Hergün kıza olan sevgisi iyice artar. Hastalanır yataklara düşer. Sonunda bir neney bunun kurtulması için tarağın aynı yere bırakılması gerektiğini söyler. Söylenilen yapılır ve çoban kurtulur. Efsaneye göre bu göldeki kız peri kızıdır. Kız gölü, yüzen göl, çimli göl ve kalp gölü olmak üzere 7 adet göl bulunmaktadır.

Şavşat ilçesine 40km mesafede olup göllerin aşağısındaki köylere Minibüslerle burdan yukarıya özel araçlarla ulaşım sağlanabilmektedir.

Maden Köyü

maden-koyu

Eski ismi ile Bazgiret olarak adlandırılan ve yeni ismi ile Maden Köyü olarak geçen köy, Artvin ili, Şavşat ilçesine bağlıdır. Kesin olarak bilinmemekle birlikte, Bazgiret adının vadideki bitki örtüsünden esinlenerek verildiği tahmin edilmektedir. Diğer bir olasılık ise, vadiye ilk yerleşen ailenin şimdiki Çimen soyadı yani gürcüce ise Bezgi-yent olarak geçen soyun olması sonucu, Bazgiret adının bu aile adından türemiş olabileceği de söylenebilir.

Karadeniz bölgesinin, Artvin ilinin Karçal Dağları doğusunda Şavşat ilçe hudutlarında İmerhev olarak da adlandırılan yörededir. Köy adı ile adlandırılan Maden Köyü deresi 2500 m yükseklikteki Kotela dağında doğar, tamamı 5 şelaleden oluşan Maden Köyü şelalelerinden sonra köy arazisini bölerek köyün kuzeyinden doğusundaki Çağlayan Köyüne akar. Maden Köyü üç tarafı kaya ve ormanlarla çevrili bir vadidedir. Şavşata uzaklığı 27 km ve ortalama  1900 m yüksekliktedir. Imerhev bölgesinin bütün tipik özelliklerini Maden Köyünde bulmak mümkündür.

Köyün, zengin su kaynaklarinin sebep olduğu engebelli bir arazı yapısına sahiptir. Karadeniz ikliminin hakim olduğu yörede iç kesimlere doğru, yer yer Doğu Anadolu bölgesi tesirlerinin de görüldüğü bir geçiş iklimi göze çarpar. Bu ve yükseklikteki değişkenliğe bağlı olarak bitki örtüsünde de tam bir çeşitlilik mevcuttur. Öyle ki, bir saatlik bir yaya yolculuğunda inanılmaz çeşitliliği bir arada yaşamak mümkündür. Kesin bilgilerin olmamasi ile birlikte, ilk yerleşim belirtileri Cağlayan-Maden yolu üzerinde mevcut olan Kale ve Sazgirel sırtındaki gözetleme veya dini inançlarla ilişkili olarak kullanilmasi amacı ile yapılmış olan ve şimdi yalnız temelleri bulunan ve bir yığın durumda olan yapının inşasından sonra, o zamanlarda bir orman durumunda olan bu vadiye ilk yerleşimin yaklaşık 1000 yıl önce başladiği tahmin edilebilir. Otel ve Pansiyonculuk halen profeyonel olarak uygulanmamakta olsada, bu meslekle ilgili kurslar almış, hizmet sunabilme olanaklarına sahip aileler vardır. Kamp için Köyde sınırsız imkanlar mevcuttur. Özellikle yaz ve ilkbahar yaz ve sanbhar aylarında köyden değişik yaylalara günlük geziler düzenlenebilir.

Etkinlikler

1970 li yillardan beri eski geleneğe göre uygulanamayan Mariyoba şenliği 2005 yılından buyana Mariyoba Festivalı adı ile yeniden organize edilmektedir. Ağustos ayının ikinci haftasonu yapılan Feastival, yörenini Meydancık Gevrek Festivalından sonra, yerel ve uluslararası en çok ilgi toplamaktadır.
Köyün en ilgi çeken yönü,tüm sivil mimarilerin ahşap olması,gelenek ve göreneklerin,otantik yaşamın hala aktif bir şekilde devam ediyor olması…

Köyü ziyaret edenler kesinlikle memnun kalacaklardır. Artvin-Şavşat yolunda Şartul’dan Meydancik istikametine, Rabat, Cağlayan Köyü üzerinden gidilir. Artvin ve Şavşat otogarlarindan dolmuşlar günlük seferler yapmaktadırlar.

Sateve Yaylası

sateve-yaylasi

Şavşat İlçesi Meydancık beldesine bağlı yaylada her yıl temmuz ayının 2 nci hafta sonu Gevrek Festivali düzenlenmektedir. Minibüs dahil her türlü araç ile ulaşım sağlanmaktadır.

Sahara Yaylası

sahara-yaylasi

İlçe merkezine 17 km. mesafedeki Sahara Karagöl Milli Parkı içindedir. Kamp ve Karavan Turizmi için ilimizdeki en uygun yerlerdendir. Şavşat ile Ardahan arasında bulunan Sahara Yaylası, geniş otlakları ve soğuk suları ile Artvin’in önemli yaylalarındandır. Her yıl temmuz ayının 4ncü hafta sonu Sahara Pancarcı Festivali düzenlenmektedir. İlçe merkezine 17 km mesafede olup midibus ve daha küçük her türlü araçlarla ulaşım sağlanmaktadır.

Kaynak :Artvin Valiliği

GEZİ VE MESİRE YERLERİ

Koyunlu Köyü Odaları ve Şelalesi

Carba Gölü ve çevresi

Meşeli  Köyü Karagöl

Karagöl  (Çavdarlı Köyü Yaylalarının yukarısı)

Gomt Kışlası

Saperkule

Tepebaşı Köyü Kışlası

Satave

Yağlı Köyü Vaget Kışlası

Tılap Düzü

Kocabey Köyü kışlaları

Maden Köyü ve Şelalesi

Papart Ormanı

Satavala

TARİHİ ÖREN YERLERİ :

a- Komta Kalıntıları :Yavuzköy Köyünün güney doğusundaki “KOMTA” şehri denilen harabe kalıntıları.

b- Hanlı Köyünde Komlar mevkiinde eski taş bina örenleri, Komlar mevkiinde başlayıp , Karaköy ‘e kadar uzanan bir alanı kaplamış durumdadır.

c- Meşeli Köyü Sinoban mevkiindeki tamamen toprak altındaki on beş civarında odalar. Odaların giriş kapıları kapatılmış durumdadır.

d-Köprülü “Ogrobaget” Köyündeki Zor Mustafa Bey‘in yurtlarıdır. Kendisi müslüman olduktan sonra yaptırdığı Camii ve yanındaki kitabeli aile mezarları, eski konak ve hamamla birlikte bir külliye durumundadır.

e-Aşağı Koyunlu Köyündeki odalar, çok eski yerleşim yeri olduğu sanılan odalardır.

f- Otluca Köyündeki yer altı mahzenleri .

ZİYARET YERLERİ :

a-Veliköy Köyündeki Veysel Karani’ nin uğradığı söylenilen, Ziyaret mahallesindeki ziyaret.

b-Ziyaret köyündeki bir kaya üzerindeki eski mezar.

c-Atalar, Kayadibi, Saylıca Köyleri arasındaki Nislata mevkiindeki mezar ve adak yeri.

EKO TURİZM :

Kuş Gözlemciliği

Bitki Gözlemciliği

Yaban hayvanları Gözlemciliği

Trekking (Doğa yürüyüşü parkurları)

Absailing (Kaya Tırmanışı )

ALTERNATİF TURİZM FAALİYETLERİ :

1 – Yayla Turizmi : Yükseklikleri yer yer 3500-4000 metreyi bulan dağlarla çevrili; adeta insanı büyüleyen, birçok özellik ve güzellikleri olan dağ, yayla ve vadilerle çevrili olan yöre, yayla turizmi için, gerekli olan çok zengin potansiyele sahip; Arsiyan Yaylası, Bilbilan Yaylası, Cancır Yayalası, Cengelek Yaylası, Sahara Yayalası, Sarıçayır Yaylaları gibi.

2 – Kamp-Karavan Turizmi : Yörenin doğal güzellikleri, değerleri araba ve karavan ile seyahat edenler için çok önemli tercih sebebidir.Yörenin turizme açılmamış olması, bakir doğasıyla gezenleri kucaklayacaktır. Ancak kamp alanlarının olmayışı, çok fazlaca sorun olmayıp, yörenin yayla ve köylerinde kamp ve karavan turizmi yapılabilir.

3- Av Turizmi : Bölgenin engebeli bir topoğrafya ve zengin bitki örtüsüne sahip olması yörede çeşitli yabani hayvanların barınmasına imkan vermektedir. Yörede doğal denge pek bozulmamıştır. Çeşitli kuş türlerinin de avlanılabileceği gibi, yörenin ormanlarla kaplı olması sebebiyle mevsimine göre tilki, tavşan, yaban tavuğu, yaban keçisi, yaban domuzu, kurt, çakal , ayı gibi av hayvanları bulunmaktadır.

4 – Dağ Turizmi : Şavşat yöresinin etrafı tamamen dağlarla çevrili olması, diğer turizm çeşitlerini yanında dağ turizminin de tercih edilmesine neden olmaktadır.

Dağcılık sporuna gönüllü olanların çok değişik rota ve parkurlar kullanarak zirve yapabilecekleri; Cin dağı,Demirkapı dağı,Göze dağı, Karçal dağları bulunmaktadır, Nasara dağı, Sarıçayır dağı, Yanlızçam dağları gibi.

6- Yamaç Paraşütçülüğü : Şavşat yöresinin turizme açılmamış, bakir bir bölge olması nedeniyle yörede yamaç paraşütçülüğü yapılmamıştır. Ancak; İlçenin etrafı 3000 mt yi aşan dağlar yamaç paraşütçülüğüne olanak sunmaktadır

7- Kış Turizmi : Şavşat yöresinin 5-6 ay kış mevsimi yaşaması, doğal dokunun bozulmamış olması, mükemmel kar kalitesi ile kış turizmine elverişlidir.

8- Mağara Turizmi :

Doğa Turizmi

Jeep Safari

Foto Safari

Botanik Turizm

Yaban Hayatı Turizmi

Sportif

Dağ doğa yürüyüşü

Atlı doğa yürüyüşü

Festival ve Şenlikler :

Sahara Pancarcı Şenliği : Temmuz ayının dördüncü haftası.

Saperkule Pancarcı Şenliği : Ağustos ayının ikinci haftası

Satave Gevrek Festivali : Ağustos ayının ilk haftası.

Veliköy Karüstü Karakucak Güreşleri : Şubat ayının son haftası.

 

Bir Cevap Yazın